Technion QuickScan is een rekenkundig model ontwikkeld door Technion Adviseurs. Met slechts enkele project parameters kan op basis van kentallen en gemiddelde waardes de impact van verschillende duurzaamheidstechnieken op uw project berekend worden. Hiermee kan de mogelijke reductie in energievraag, kosten en CO2 uitstoot geschat worden.

Oppervlakte in vierkante meters (m²).
Aantal verdiepingen.
Selecteer het meest relevante type.
Jaar van oplevering.