Bouwmethoden

Energiezuinig ontwerpen

Energiezuinig ontwerpen en bouwen worden vaak gedaan via het trias energetica principe, welke uitgaat van een drie stappenplan.

Eerste stap

Beperking van de energievraag.

Tweede stap

Verhogen van het gebruik van duurzame energiebronnen.

Derde stap

Fossiele brandstoffen op een zo efficiënt mogelijke manier benutten.

Besparing

De energiebesparing hangt af van de gekozen strategieën binnen de trias energetica.

Toepassingen

De trias energetica kan breed toegepast worden voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten, de trias energetica volgt een logisch stappenplan, bijdrage aan duurzame maatschappij.

Nadelen

Met het gebruik van de trias energetica is er een risico op een niet pragmatische benadering.

Nul-op-de-meter

Bij nul-op-de-meter bouwen is een gebouw zo ontworpen dat er op jaarbasis netto geen energieverbruik is. Het gebouw wordt voor energievoorziening alleen op het elektriciteitsnet aangesloten. Meestal worden zonnepanelen gebruikt die op jaarbasis het volledige energieverbruik compenseren.

Besparing

De besparing op elektriciteit is 100%. Omdat nul-op-demeter soms niet gehaald kan worden, wordt gerekend met een energiebesparing van 90%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar op (huur) woningen.

Voordelen

Besparing op energielasten, minimale afhankelijkheid van schommelingen in de elektriciteitsprijs, nul-op-demeter benadert de wens van de overheid.

Nadelen

Hogere investeringskosten, vastrechtkosten kunnen tegenvallen, in de winter en op donkere dagen is energie uit de warmte- en elektriciteitsnetten nodig.

All Electric

Bij all-electric gebouwen wordt de energievraag compleet voorzien door middel van elektriciteit. All-electric gebouwen worden alleen op het elektriciteitsnet aangesloten. Dit betekent dat warmte elektrisch wordt geproduceerd, bijvoorbeeld met een warmtepomp of WKK.

Besparing

De totale energiebesparing in all-electric gebouwen kan oplopen tot 20%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar bij objecten die op grote afstand van het openbare gasnet liggen of bij projecten waar gekozen wordt voor een gasloos gebouw.

Voordelen

Besparing op energielasten, CO2-neutraliteit kan bereikt worden mits groene stroom wordt gebruikt.

Nadelen

Bij storingen kan niet in licht- en warmtevraag worden voorzien, en het succes van all-electric gebouwen is afhankelijk van de beschikbaarheid van elektrische apparaten.

Off-Grid

Off-grid gebouwen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet en het openbare gasnet. Dit soort gebouwen voorziet dus compleet in de eigen energiebehoefte. Daarom zijn er buffermogelijkheden voor water en elektriciteit aanwezig, zodat het overschot aan energie in de zomer gebufferd kan worden voor de winterperiode.

Besparing

De energiebesparing is 100%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar op locaties met minimale of geen infrastructuur (eilanden, recreatieparken, etc.).

Voordelen

Onafhankelijkheid van openbare infrastructuur en van schommelingen in de energieprijs, duurzaam imago, geen gasverbruik.

Nadelen

Hogere investering, hogere kwetsbaarheid, hoge onderhoudskosten, buffercapaciteiten nog niet voldoende ontwikkeld voor effectieve toepassing.

CO2-neutraal bouwen

Bij CO2-neutrale gebouwen is het doel om de netto CO2-uitstoot te verlagen tot nul. Alle installaties in het gebouw maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. Deze gebouwen beantwoorden aan het primaire probleem van klimaatverandering – namelijk de opwarming van de aarde door de toename van broeikasgassen.

Besparing

De energiebesparing hangt af van de gekozen installaties en bronnen. De milieubesparing is maximaal.

Toepassingen

Deze bouwmethode is breed toepasbaar in gebouwen waar duurzaamheidsoplossingen doorgevoerd kunnen worden.

Voordelen

Meest positieve keuze voor het milieu, draagt bij aan verduurzaming.

Nadelen

Hogere investeringskosten, de bouwmethode is gedreven door terugverdientijd in plaats van financiële overwegingen. Neutrale gebouwen hebben nog steeds CO2-uitstoot, maar die wordt elders gecompenseerd.

Passief bouwen

Bij passief bouwen wordt er slim gebruik gemaakt van bouwmaterialen en -methoden, om een gebouw zo energiezuinig mogelijk te verwarmen en koelen. Hier zijn vaak veel minder installaties voor nodig dan in traditionele bouw. Vaak ligt de nadruk op grondige isolatie, natuurlijke ventilatie en het slim benutten van het invallende zonlicht.

Besparing

De energiebesparing op verwarming en koeling kan ca. 80% bereiken.

Toepassingen

Deze bouwmethode is toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Voordelen

Extreem laag energiegebruik, vermindering van energielasten, hoog thermisch comfort, binnenlucht met een zeer hoge kwaliteit.

Nadelen

Hogere investeringskosten, lange terugverdientijden.

Cradle-to-Cradle bouwen

Bij Cradle-to-Cradle concepten ligt de nadruk op het principe: afval is voedsel. Bij Cradle-to-Cradle bouwen wordt er gekeken naar hoe processen in de bouwsector aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat de klimaatimpact en afvalstromen geminimaliseerd worden. Voor Cradle-to-Cradle bouwen is slim materiaalgebruik en nauwe samenwerking tussen projectpartners benodigd.

Besparing

Cradle-to-Cradle ontwerp draagt bij aan het behoud van het milieu door energie- en waterkringlopen te sluiten.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar in het ontwerp van bouwmaterialen. Ook op grote schaal, zowel in architectuur en stedenbouw, is cradle-to-cradle bouwen toepasbaar.

Voordelen

Hergebruik materialen, bijdrage aan gezondere leefomgeving, ontwerpen brengen geen schade toe aan mens en milieu.

Nadelen

Toepasbaarheid moeilijk, implementatie vraagt om intensieve ontwerptrajecten en samenwerking.

Circulair bouwen

De circulaire economie draait om het slimme gebruik van grondstoffen en producten, zodat hun herbruikbaarheid gemaximaliseerd kan worden met minimaal waardeverlies. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat bouwmaterialen hergebruikt worden en dat het gebouw zo wordt ontworpen dat het flexibel ingezet kan worden. Om circulaire gebouwen te realiseren moeten nieuwe materialen en materiaalkringlopen ontworpen worden.

Besparing

Efficiënter gebruik van materialen levert milieu-, kosten-, en energiebesparingen op.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar bij nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Kostenbesparingen, verminderde hoeveelheid afval, langere levensduur van gebouwen door hun flexibele inzetbaarheid.

Nadelen

Toepasbaarheid is vooralsnog moeilijk omdat de herbruikbare materialen nog ontwikkeld moeten worden, circulair bouwen vereist intensieve samenwerkingsverbanden.

Biobased bouwen

Biobased bouwen is een verzamelnaam voor bouwtechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen die in de natuur worden gevonden. Hout, bamboe, riet, stro en sedum zijn voorbeelden van dit soort materialen. Deze materialen zijn minder milieubelastend dan traditionele bouwmaterialen, zoals beton en gips.

Besparing

Efficiënter gebruik van materialen levert milieuen kostenbesparingen op.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar bij nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Besparing op materiaalkosten. De gebruikte materialen zijn gemakkelijk te verkrijgen en te recyclen.

Nadelen

Bij biobased bouwen moet aan veel regels en standaarden worden voldaan, het gebruik van biobased materialen kan repercussies hebben voor de stevigheid van de constructie en de brandveiligheid van het gebouw.

Elektrotechniek

LED-verlichting

LED-verlichting biedt flexibele verlichtingsoplossingen met lage energielasten en onderhoudskosten. De verlichting is goed dimbaar en is verkrijgbaar in verschillende (regelbare) kleuren.

Besparing

De besparing bedraagt tussen 20% en 60% op verlichting.

Toepassingen

De techniek is toe te passen als basisverlichting, sfeerverlichting, vluchtwegverlichting en buitenverlichting.

Voordelen

Lange levensduur, laag energieverbruik, lage onderhoudskosten.

Nadelen

Marginaal hogere investeringskosten over de levensduur, de prestatie van LED-verlichting is temperatuurafhankelijk.

Daglichtregeling

Daglichtsensoren passen het verlichtingsniveau in ruimtes automatisch aan, rekening houdend met het binnenvallende daglicht. Deze systemen kunnen tevens voor besparing op over-gedimensioneerde verlichting zorgen.

Besparing

De besparing bedraagt ongeveer 30% op verlichting.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in alle kunstmatig verlichte ruimten waar daglicht binnenvalt.

Voordelen

Besparing op energielasten, gelijkmatige verlichting gedurende de dag.

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen en aansluiten van de daglichtsensoren.

Aanwezigheidsschakeling

Aanwezigheidssensoren schakelen verlichting en eventueel andere installaties (zoals ventilatie) uit wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is. Wanneer iemand zich in het detectieveld van de sensoren bevindt, worden de installaties weer ingeschakeld.

Besparing

De besparing kan oplopen tot 25% op het totale energieverbruik.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in alle kunstmatig verlichte ruimten die niet continu bezet zijn. De techniek kan zowel per ruimte als ook op individuele armaturen worden toegepast.

Voordelen

Besparing op energielasten en het niet onnodig laten branden van verlichting.

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen en aansluiten van de aanwezigheidssensoren.

Monitoringsysteem

Monitoringsystemen zijn systemen die installaties bewaken en/of beheren. Voorbeelden zijn systemen ten behoeve van noodverlichting, werktuigbouwkundige installaties, beveiligingsinstallaties en geïntegreerde systemen.

Besparing

ca. 12-50% op het totale energieverbruik.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in gebouwen met één of meer van de genoemde installaties.

Voordelen

Besparing op energielasten, verbeterde veiligheid, snellere afhandeling van storingen, lagere onderhoudskosten, meer inzicht in gebruik van gebouwen en installaties (benchmark).

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen, aansluiten en sturen van het monitoringssysteem.

Gelijkstroomnetten

In gebouwen met een gelijkstroomnet wordt de elektrische energie (deels) aangeleverd als gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Dit vermindert transportverliezen en zorgt ervoor dat er geen of minder omvormers nodig zijn in een gebouw. Gelijkstroomnetten kunnen naast wisselstroomnetten aangelegd worden.

Besparing

De efficiëntievoordelen van gelijkstroomnetten kunnen oplopen tot 10%.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar in nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Vermindering van conversiestappen omdat bijna elk apparaat op gelijkstroom werkt, efficiënte omzetting van energie, duurzame installaties zoals laadpalen van elektrische voertuigen en zonnepanelen kunnen gemakkelijker aangesloten worden op gelijkstroomnetten.

Nadelen

Gelijkstroomnetten zijn moeilijk schakelbaar en hebben hogere investeringskosten.

Werktuigkundige Installaties

(Klimaat)

Warmtepomp

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Gasabsorptiewarmtepomp

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Gecontroleerd klimaatbeheersingssysteem

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

VRF systeem

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Hoogrendement warmteterugwinning

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Vochtterugwinning met sorptiewielen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

PCM opslag

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Gelijkstroomventilatoren

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Pelletkachel

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Hybride ventilatie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

CO2 vraaggestuurde ventilatieroosters

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Grondventilatiebuis

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Adiabatische koeling

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Oppervlaktewaterkoeling

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Infraroodverwarmingspanelen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Werktuigkundige Installaties

(water, gassen, transport)

Waterloze urinoirs

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Grijswatersystemen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Hergebruik hemelwater

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Hergebruik warm spoelwater

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Energiezuinige zwembadpompen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Verduurzaming

Zonnepanelen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Zonnecollectoren

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Thermodynamische panelen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

WKO-installatie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Geothermie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Riothermie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Windturbines

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Venturi windturbines

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

HRe ketels

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Brandstofcellen

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Energy wall

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Kinetische façade

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Zonthermisch dak

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Glasvezel collectoren

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

PowerNEST

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Asfaltcollectoren

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Energy glass

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Isolerende raamfolie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Warmtekrachtkoppeling

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Bio-energie

Besparing

Toepassingen

Voordelen

Nadelen

Beheer en Onderhoud

Onderhoud en exploitatie

Om onderhoud en exploitatie inzichtelijk te maken, wordt een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het MJOP geeft u in één oogopslag de te verwachten kosten voor onderhoud of vervanging, op de korte en de lange termijn weer. Zo weet u direct wat u jaarlijks moet reserveren om deze kosten over een langere periode gedekt te hebben en voorkomt u onverwachte onderhoudsuitgaven.

Besparing

U kunt besparen op exploitatiekosten en investeringskosten.

Toepassingen

MJOP’s kunnen worden opgesteld voor de bestaande bouw, renovatie, verduurzamingstrajecten, assetmanagement en portefeuilliebeheer.

Voordelen

Lagere budgetten voor onderhoud benodigd, verlaging van interne kosten, mogelijkheden tot verduurzaming.

Nadelen

Intensief voortraject noodzakelijk voor het opstellen van het MJOP, het MJOP dient continu bijgehouden te worden.

Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de gehele levensduur van een gebouw financieel te beoordelen. De LCC verschaft inzicht in de werkelijke kosten van uw investeringen. Onze adviseurs kunnen u ontzorgen door opties te geven in: materiaalkeuze, het afwerkniveau en energieverbruik van de installaties. Hiermee bespaart u veel geld tijdens de exploitatiefase.

Besparing

U kunt besparen op exploitatiekosten en vervangingskosten.

Toepassingen

LCC kan gebruikt worden voor bestaande bouw, renovatie- en verduurzamingstrajecten en assetmanagement.

Voordelen

Lagere exploitatiekosten, keuzemogelijkheden m.b.t. bedrijfsvoering (mate van investering), mogelijkheden tot verduurzaming.

Nadelen

Invloed van inflatie wordt buiten beschouwing gelaten, LCC dient jaarlijks getoetst te worden aan de ambities van de organisatie.

Contractmanagement

Veel organisaties zijn zich gaan richten op hun kernactiviteiten. Uitvoering van activiteiten die ze niet in eigen beheer kunnen of willen uitvoeren, besteden ze uit aan andere partijen. Om een goed overzicht te houden op contracten is contractmanagement essentieel. Denk hierbij aan prestatiecontracten zoals DBFMO en ESCO.

Besparing

U kunt besparen op interne kosten en exploitatiekosten.

Toepassingen

Contractmanagement kan toegepast worden voor bestaande bouw, renovatie, verduurzamingstrajecten en assetmanagement.

Voordelen

Zekerheid, optimale afstemming en monitoring van prestaties, ontzorgen van eigen personeel.

Nadelen

Intensief voortraject waarbij prestatiefactoren worden bepaald, intensieve monitoring van afspraken benodigd.